Công thức định giá Startup

Là một người yêu dữ liệu và hệ thống hoá, tôi tạm đưa ra một công thức như sau:

🔴
Giá Startup = ((lương 1 năm của founders team)*10 lần + (chi phí đã bỏ ra)*5 lần)*i*r
🔴
(Công thức có bản quyền của chính chủ nha, tạm gọi là công thức Op-La)
⚠️i là hệ số ý tưởng (idea), 0< i <=100
i do người mua xác định. Tìm được người mua hiểu thì giá trị càng cao: khác biệt, công nghệ, tiềm năng thị trường…

⚠️r là hệ số rủi ro (risk), 0< r <=1
r phụ thuộc giai đoạn Startup: ý tưởng, ra sản phẩm mẫu, có những người dùng đầu tiên, tốc độ dùng tiền, kinh nghiệm của founder, có nhà đầu tư trước đó chưa, cạnh tranh, đối thủ…

👉Rồi, giờ áp công thức định giá thử vài Startup heng.

Tin Liên Quan