Giới thiệu

Dự án VHomes chính là:

  1. Cung cấp thông tin minh bạch về thị trường BĐS cho thuê đến nhóm đối tượng có thu nhập thấp như sinh viên, người lao động một cách công bằng chia sẻ lợi ích – với tôn chỉ SFF (Student Free Fair)
  2. Cung cấp các thiết bị phần cứng IOT (Internet Of Thing) để kết nối cộng đồng lại với nhau một cách thông minh và tiện dụng nhất.
  3. Cung cấp một cộng đồng kinh doanh lành mạnh trên nền tảng các thiết bị IOT và SFF với chi phí tiết kiệm nhất, tiện dụng nhất với gói bảo hiểm vật chất lên đến 100 triệu VNĐ