Phương pháp đầu tư mạo hiểm (Phần 2)

Phương pháp đầu tư mạo hiểm
Gần đây, chúng tôi đã thảo luận về cách các nhà đầu tư thiên thần đánh giá các công ty mới khởi nghiệp khi chưa có doanh thu bằng Phương pháp Định giá Thẻ điểm. Các nhà đầu tư nhận thấy Định giá Thẻ điểm có hiệu quả khi tập trung hơn vào các yếu tố nhất định như đội ngũ quản lý và cơ hội thị trường. Tuy nhiên, phương pháp này lại đo lường số lượng tốt hơn là chất lượng khi định giá các khoản đầu tư rủi ro cao.

“Sử dụng nhiều phương pháp để thiết lập giá trị trước gọi vốn cho các công ty/ ý tưởng khởi nghiệp là cách thực hành tốt nhất cho các nhà đầu tư thiên thần trong việc đầu tư vào các dự án tiền doanh thu của những công ty này. Phương thức đầu tư mạo hiểm cũng là được dùng như thế.” – – Bill Payne, Frontier Angel Fund

Sau đây, tương ứng với ba bài viết, tôi sẽ chia sẻ ba phương pháp thường được dùng bởi các nhà đầu tư thiên thần để định giá các công ty trước khi gọi vốn. Dưới đây là bài viết thứ hai, cách định giá các công ty trước khi gọi vốn bằng Phương pháp đầu tư mạo hiểm.

Phương pháp đầu tư mạo hiểm là gì?
Phương pháp đầu tư mạo hiểm lần đầu tiên được phổ biến bởi Giáo sư Bill Sahlman của Trường Kinh doanh Harvard. Bằng việc sử dụng các số liệu trong ngành, phương pháp này cho phép định giá một công ty trước khi gọi vốn sau khi biết được định giá của công ty này sau khi gọi vốn.

Tuy nhiên, khi cách áp dụng Phương pháp đầu tư mạo hiểm để định giá công ty khởi nghiệp trước khi gọi vốn thì cần phải biết các phương trình sau:

Giá trị công ty sau khi gọi vốn = Giá trị cuối cùng – Lợi nhuận đầu tư dự kiến
Giá trị công ty trước khi gọi vốn = Giá trị công ty sau khi gọi vốn – Vốn đầu tư
Cách sử dụng phương pháp thẻ điểm
Muốn sử dụng các công thức này để định giá công ty trước khi gọi vốn thì trước tiên chúng ta cần tìm giá trị cuối. Đây là giá trị dự đoán của một tài sản vào một thời điểm nhất định trong tương lai. Chu kỳ dự đoán điển hình là từ bốn đến bảy năm.

Tuy nhiên, do giá trị thời gian của tiền, giá trị cuối phải được dịch thành giá trị hiện tại thì mới rõ nghĩa. Mục đích của ví dụ này là để giải quyết việc định giá công ty trước khi gọi vốn bằng cách sử dụng hai cách tiếp cận riêng biệt.

Cách tiếp cận 1
Tính giá trị cuối bằng việc nghiên cứu doanh số trung bình của các công ty được thành lập trong cùng một ngành (vào cuối chu kỳ dự đoán) và nhân số này với bội số của hai. Ví dụ: Công ty của bạn đang huy động $500.000 và dự kiến sẽ tạo ra 20 triệu USD khi bạn bán công ty trong năm năm tới. Vậy thì,
Giá trị cuối = $20.000.000 x 2 = $40.000.000

Theo thống kê, tỷ lệ thất bại cho các khoản đầu tư thiên thần chiếm hơn 50%, do đó, mục tiêu lợi nhuận đầu tư thường được đặt ra gấp 10 đến 30 lần cho mỗi khoản đầu tư riêng lẻ.

Để thuận tiện, chúng tôi sẽ đặt lợi nhuận đầu tư dự đoán gấp 20 lần cho các doanh nghiệp khởi nghiệp chưa có doanh thu. Giả sử công ty của bạn đang kiếm được $500.000, từ đó chúng tôi sẽ tính toán ngược lại để xác định giá trị công ty của bạn trước khi gọi vốn.

Giá trị công ty sau khi gọi vốn = $40.000.000/ 20 = $2.000.000
Giá trị công ty trước khi gọi vốn = $2.000.000 – $500.000 = $1.500.000

Cách tiếp cận 2
Dùng hệ số giá trên lợi nhuận làm bội số để định giá công ty mới khởi nghiệp chưa có doanh thu. Nếu thu nhập dự kiến sau thuế đạt 15% trong năm năm thì bạn sẽ có $3.000.000 ($20.000.000 x 15%).

Sau đó, bạn nhân giá trị này với hệ số giá trên lợi nhuận được hỗ trợ bởi điểm chuẩn ngành của các công ty khởi nghiệp tương tự. Cuối cùng đạt được hệ số giá trên lợi nhuận gấp 15 lần cùng với lợi nhuận đầu tư dự kiến gấp 20 lần.

Giá trị cuối = $3.000.000 x 15 = $45.000.000
Giá trị công ty sau khi gọi vốn = $45.000.000/ 20 = $2.250.000
Giá trị công ty trước khi gọi vốn = $2.250.000 – $500.000 = $1.750.000

Các nhà đầu tư thường tính toán cả hai bội số và lấy giá trị trung bình thu được, do đó, định giá công ty khởi nghiệp trước khi gọi vốn là khoảng $1.625.000.

Đây là một giới thiệu đơn giản về Phương pháp đầu tư mạo hiểm vì tôi không tính đến nhiều vòng đầu tư và việc giảm bớt giá trị ước tính. Cụ thể, nếu dự kiến các vòng tài trợ trong tương lai giảm 50% đồng nghĩa với việc cần giảm 50% định giá công ty trước gọi vốn ở thời điểm hiện tại còn $812.500.

“Giá trị của công ty cũng sẽ phản ánh kiểu nhà đầu tư mà công ty bạn có thể kêu gọi”, Thomas Britton, Nhà đồng sáng lập SyndicateRoom

Kết luận
Bằng cách sử dụng giá trị kỳ vọng và hệ số giá trên lợi nhuận, chúng tôi đã nghiên cứu ngược lại giá trị công ty khởi nghiệp khi chưa có doanh thu trước gọi vốn.

Có thể nói, Phương pháp đầu tư mạo hiểm chắc chắn mang tính định lượng hơn Phương pháp Định giá Thẻ điểm. Lời khuyên của tôi là bạn nên thử nghiệm bảng tính VCMethod.com để đạt đầu ra tối ưu cho bạn và nhà đầu tư của bạn bởi giá trị đầu vào sẽ thay đổi theo chiều dọc và theo ngành.

Phương pháp đầu tư mạo hiểm không chỉ hữu ích trong việc xác định giá trị công ty trước gọi vốn mà còn hiệu quả trong việc việc lập kế hoạch một cách có hệ thống cho các vòng đầu tư trong tương lai.

Tin Liên Quan